Jedinstvena instalacija – Jula duplira kapacitet skladištenja pomoću pokretnih regala

  • MOVO-Jula-Sweden_1
  • MOVO-Jula-Sweden_2
  • MOVO-Jula-Sweden_3
  • MOVO-Jula-Sweden_4

Jedinstvena instalacija – Jula duplira kapacitet skladištenja pomoću pokretnih regala

Jula je priča o međunarodnoj kompaniji koja se bavi maloprodajom građevinskih i Uradi Sam proizvoda, koja je kasnih 1970-ih u Švedskoj počela sa proizvodnjom Jula drobilica za drvo, na čelu sa osnivačima Lars-Göran i Irene Blank. 

Sa povećanjem potražnje za Jula drobilicama povećala se i potreba mušterija za rezervnim delovima i rešenje za skladištenje je rođeno. Jula je brzo rasla i više proizvoda je predstavljeno zajedno u prvom katalogu. 

Od tada, prodaja je neprestano napredovala i Jula se širila u više navrata da se prilagodi ovom rastu, sve dok konačno nije zatražila još dodatnog prostora.

Osnova za budućnost – sa ukupno 220,000 mesta za palete

Dostigavši pun kapacitet Jula se dogovorila sa proizvođačem o novom proširenju skladišta od 47,000 m2, koje će se izgraditi kao takozvana kompaktna instalacija sa pokretnim regalima za palete obezbeđujući 110,000 mesta za palete. Jula ovim rešenjem skoro duplira kapacitet skladištenja obezbeđujući njihovom centralnom skladištu ukupan kapacitet od 220,000 mesta za palete. Kompaktna instalacija funkcioniše kao bufer skladišni objekat za pune palete svih tipova artikala koje se skladište i šalju direktno u prodavnice.

Jula je izabrala MOVO kako bi uvećala funkcionalnost svojih skladišta. „Ovi pokretni regali za palete su opremljeni brojnom dodatnom opremom, npr. noćni režim i centralno upravljanje osvetljenjem. Jula je zaista optimizirala funkcionalnost“, objašnjava Piter Johanson, menadžer prodaje.

Nova instalacija, čiji je kontrolni sistem za pokretne regale za palete povezan na postojeći WMS Jula, omogućava kompaktno skladišno rešenje. MOVO trole kontroliše Simens softver sistem razvijen od strane proizvođačevih tehničara u njihovoj fabrici u Nemačkoj. Menadžer logistike Lenar Karlson objašnjava: „Investicija ove veličine mora da bude delotvorna. Ovo smo postigli povezivanjem novih pokretnih regala sa našim WMS. U budućnosti ćemo moći da radimo sa manje zaposlenih. Svo upravljanje i premeštanje će se raditi putem WMS, sistem će upravljati i koordinirati rad naša četiri viljuškara. Naših novih 47,000 m2 ima isti kapacitet kao originalni prostor od 100,000 m2.'

Pomeranje puteva da bi se instaliralo 1,600 tona čelika

Proizvođačeva MOVO instalacija je izvršena u dve glavne faze. U prvoj fazi, 10 radnika sastavilo je celih 7,500 metara šina, u periodu od 11 sedmica. Šine su težile otprilike 270 tona i dostavljene su na 15 kamiona koji su pristizali svaki drugi dan u toku instalacije.

Menadžer montaže Mats Borjeson: „Ovo je najveća instalacija koju smo napravili u Švedskoj i ovo skladište će raditi 24/7.“

Menadžer skladišta Per Lund kaže: „Naš najveći izazov sa ovim četvrtim proširenjem je bio pomeranje puta kako bi smo postigli efektivniju infrastrukturu, što uopšte nije bilo lako. Takođe, morali smo da obezbedimo novi ulaz u skladište i izlaz kako bi smo olakšali protok saobraćaja odvajajući automobilski saobraćaj od teških kamiona.“ Mudra odluka, pošto se otprilike 200 kamiona utovari i istovari na dnevnoj bazi.

Jedinstven posao na instalaciji

Druga faza instalacije, sklapanje regala, trajala je 13 nedelja i završena je sa 20 radnika. Neverovatnih 13 blokova sa ukupnim kapacitetom od 54,800 mesta za palete je dostavljeno na 55 kamiona koji su stigli iz proizvođačeve fabrike u Nemačkoj.

„Ovo je bio instalacioni posao koji se uradi jednom u životu. Tokom instalacije po jedan kamion je dolazio svaki dan sa materijalom. Završili smo instalaciju 2 nedelje pre roka što je izvanredno, posebno za projekat ove veličine,“ zaključuje Mats Borjeson.

Osnova za budući rast je postavljena. U zadnjem delu novog skladišta šine za novih 12 MOVO blokova su spremne i čekaju spajanje u regale.